امکانات

نصب و بکارگیری

 

تشکیل پرونده بیماران

 

بیمه ها

 

ثبت خدمات پزشکی

 

ثبت تصاویر

 

ثبت کارهای لابراتواری

 

ثبت پیگیری های پرونده

 

نوبت دهی به بیماران

 

انبار

 

پرسنلی

 

گزارشات

 

کاربران و دسترسی ها

 

دفترچه تلفن

 

پشتیبان گیری از اطلاعات

 

فعالیتها